Trading BR s.r.o.

Kámen

Nabízený sortiment

Žulový kámen z lokalit Slapy nebo Sedlčany

Potoky - zpevnění strání a břehů

 • lomový kámen do 30 kg (regulační,potoky)
 • lomový kámen do 50 kg (regulační,potoky)
 • lomový kámen (regulační, potoky)od 50 do 300 kg
 • lomový kámen do potoků nad 200 kg štípaný na plocho
 • lomový kámen do potoků nad 500 kg štípaný na plocho

Pozemní komunikace a kamenné stěny

 • štípané dlažební kostky (15/17, 8/11, 4/6)
 • řezané dlažební kostky
 • dlažební odseky
 • kámen do gabionů
 • štípané haklíky (stavební kámen)
 • krajníky KS3,OP3,OP4 (kamenné obrubníky)

Řezané kameny

 • řezaná žula na dlažby v nepravidelných délkách
 • řezaná žula dle vašich požadavků (parapety, různé stříšky apod.)

Výběr námi dodávaných staveb

Okružní křižovatka - Horoměřice (11/2009)

Žulové obruby OP4,KS3 a žulová kostky 10/11 - Realizace kruhového objezdu u obce Horoměřice. Dodávka řezaných žulových obrubníků OP4 včetně rádiusů, žulových štípaných obrub KS3 a žulových kostek 10/11.

Povodí Ohře - Podmileský potok (09/2009)

Dodávka regulačního kamene (žuly) do 30 kg cca 200 t. - Vytvoření nové hráze a náběhů na Podmileském potoce. Dodán regulační kámen (žula) do 30 kg a 50kg v celkovém množství cca 200 t.

Povodí Vltavy - potok Litavka (09/2008)

Zpevnění břehů a rozšíření koryta potoka - Dodávka kamenů (žuly) pro zpevnění břehů a dna potoka. Jednalo se zejména o žulové regulační kameny v rozmezí 50 kg, 200 kg, 500kg. Celkové dodávané množství cca 6000 t.

Contact Us

Telefon:
+420 722 130 397

E-mail:
obchod@tradingbr.cz

Sídlo:
nám. Dr. Beneše 1056/1
Chomutov